PLM THOUGHT LEADERSHIP

Welke rol heeft PLM bij Cradle to Cradle?

Supply chain of PLM

In het vorige Cradle to cradle blog werd uitgelegd wat Cradle to cradle is. Deze keer kijken we naar de rol die PLM hierbij kan spelen.

We weten dat een product alleen Cradle to cradle is als: het volledig herbruikbaar is, geen onbruikbaar afval oplevert en geen onrechtvaardige middelen worden gebruikt bij de productie. Dit stelt nogal wat eisen aan de verschillende informatiestromen gedurende de lifecycle. Alle aspecten die betrekking hebben op: materiaalinkoop, energiebehoefte, fabricagemethode, service en de end of life van het product moeten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Ook het feit dat Cradle to cradle een gesloten cyclus is, heeft invloed op de behoefte aan informatievoorziening. De supply chain gaat over deze volledige cyclus in plaats van alleen de aanschaf van onderdelen en grondstoffen ten behoeve van fabricage.

Cradle to cradle lifecycle

Figuur 1, Cradle to cradle lifecycle (bron: Ecoinvent)

De rol van PLM

Van origine beheert een PLM-systeem product data van cradle-to-grave. Daarbij wordt gestreefd naar een single source of truth wat betreft product data. Communicatie, samenwerking en integratie zijn de sleutelbegrippen die ondersteund worden om producten te ontwerpen, fabriceren, innoveren en uiteindelijk te onderhouden.

De Europese Unie schat dat 80% van de ecologische impact van een product, tijdens fabricage, gebruik, onderhoud, reparatie en uiteindelijk end-of-life bepaald wordt tijdens de product concept fase. Aangezien bij Cradle to cradle de end-of-life onlosmakelijk is verbonden met de fabricage van nieuwe producten, moet ook de rol van PLM hieraan worden aangepast. PLM wordt onderdeel van de digital value chain, een closed loop waarbij de lifecycle niet eindigt bij end-of-life maar op dat punt gekoppeld wordt aan de supply chain.

Supply chain: het geheel van activiteiten en goederen die worden vervoerd tussen een leverancier en een afnemer. Een supply chain maakt voor het bedrijf inzichtelijk waar materialen voor producten vandaan komen en welke partij de betreffende materialen levert. (Bron: Nevi)

De product lifecycle

De lifecycle kan verdeeld worden in drie delen: ontwikkeling productie en distributie vindt plaats in de beginning-of-life (BOL) fase. Het productgebruik, inclusief onderhoud en reparatie vindt plaats tijdens de middle-of-life (MOL) fase. De processen om producten en materialen te recyclen vinden uiteindelijk plaats tijdens de end-of-life (EOL) fase. Deze processen worden ook wel aangeduid als reverse logistics.

Cradle to cradle three fases in product lifecycle

Figuur 2, drie fasen in de product lifecycle
(bron: Glocalized Solutions for Sustainability in Manufacturing)

Reverse logistics kan worden omschreven als het proces waarbij een fabrikant systematisch alle geleverde producten of onderdelen aan het eind van het gebruik terugneemt teneinde de materialen te recyclen, te hergebruiken en eventueel na refurbishen onderdelen te gebruiken voor her-fabricage. Onderdeel hiervan is reverse distribution, waarbij goederen en informatie in tegenovergestelde richting getransporteerd wordt ten opzichte van de reguliere logistieke activiteiten.

Het spreekt voor zich dat een gedegen lifecycle analyse en product management noodzakelijk is om het ontwerp, inkoop van materialen en grondstoffen, fabricage, distributie en EOL-processen op elkaar af te stemmen. Productinformatiestromen moeten de gehele lifecycle van het product beschrijven en dus ook een closed loop zijn. Hierdoor kan door ecologisch effectief te produceren zelfs op kosten worden bespaard.

Cradle to cradle Lifecycle analysis of non-closed loop

Figuur 3, Lifecycle analysis of non-closed loop (Bron: Dassault Systèmes)

Closed loop Product Lifecycle Management speelt hierin de hoofdrol. Van ideevorming via systeemontwerp, engineering (EBOM), fabricage (MBOM), distributie, onderhoud (SBOM en installed base) tot aan de uiteindelijke demontage bill of material (DBOM) worden de data en processen beheerd door PLM en geïntegreerde systemen.

Paradigmaverschuiving

De product- en materiaaldata van de closed loop lifecycle staat niet op zichzelf in het PLM-systeem. De diverse systemen als PLM, ERP en andere bronnen staan in de cloud en zijn met elkaar verbonden. Bovendien kan de data bij verschillende bedrijven verspreid staan en is continu aan verandering onderhevig. Deze decentralisatie veroorzaakt de paradigmaverschuiving van single source of truth naar distributed source of truth.

Conclusie

Kortom een PLM-systeem kan een grote rol spelen in het vormgeven van een passende (reversed) supply chain. Een PLM-systeem zoals bijvoorbeeld het 3DEXPERIENCE platform van Dassault Systems biedt u de mogelijkheid om een distributed source of truth te realiseren door uw gehele organisatie en daarbuiten.

Praat met ons verder over de mogelijkheden voor uw Cradle-to-cradle strategie en ontdek alle voordelen van het 3DEXPERIENCE platform.

Stel uw vraag
Previous
The Importance of Digitalization for the Future of Life Sciences
Next
Waarom kiezen voor een Product Lifecycle Management (PLM) strategie?