Product Lifecycle Management (PLM) is relevanter dan ooit. Ontwikkelingen moeten sneller, beter schaalbaar en goedkoper wanneer u als organisatie relevant wil blijven in de toekomst. Toch leeft bij vele organisaties, welke nu vaak alleen Product Data Management (PDM) toepassen, de vraag: waarom kiezen voor een PLM- strategie? In de webinar serie Move to PLM geven TECHNIA-experts Patrick Kaneman en Franke Meijers antwoord op deze en vele andere vragen rondom PLM. In dit artikel wordt het eerste webinar kort samengevat. Bekijk voor alle informatie, tips, voorbeelden en vragen van de kijkers het webinar Move to PLM: Voeg waarden toe aan uw business on demand.

Te groot voor alleen een PDM-systeem

Het kan voorkomen dat uw organisatie structureel tegen beperkingen aanloopt. Hierdoor lopen processen inefficiënt, gaat data verloren en kost dit op de lange termijn meer tijd, geld, energie en gaat ten koste van de kwaliteit. Enkele van deze beperkingen kunnen worden gezien als indicatie dat uw organisatie toe is aan de upgrade naar een PLM-strategie. Aan welke signalen moet u dan denken? Hieronder zijn een aantal veel voorkomende use cases en uitdagingen opgesomd.

Common PLM use cases and challenges

Bekijk in het webinar aan welke 10 signalen u kunt herkennen dat uw organisatie te groot is geworden voor alleen een PDM-systeem.

Uw huidige PDM-systeem maximaliseren

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo ook voor het optimaliseren van uw organisatieperformance. Wanneer u geen van de 10 – outgrow PDM-signalen uit het webinar herkent, haal dan het meeste uit uw PDM-systeem. Een andere reden om uw bestaande PDM-systeem te optimaliseren is de draagkracht en strategie van de organisatie. De overstap naar PLM is niet alleen een transitie in technische applicaties, maar juist ook een organisatie transitie. Als dit niet past binnen de strategie van de organisatie is een transitie naar PLM gedoemd te mislukken.

U kunt meer halen uit uw PDM-systeem door bijvoorbeeld:

  • De basis PDM-setup te verbeteren;
  • Bestaande waarden uitbreiden;
  • Transformeren en digitaliseren.

Resultaat kan echter wel zijn dat u een informele informatie bypass creëert. Dat bekend dat niet iedere afdeling alle informatie ontvangt. Bijvoorbeeld de afdeling engineering die alleen de specificaties communiceert met de supply chain afdeling en de customersupportafdeling buiten beschouwing laat.

De stap naar een PLM-strategie

De digitale transformatie wordt door iedereen gemaakt. Een huidige PDM-implementatie is een goede start voor de upgrade naar PLM. Een volgende stap is dan ook goed te kijken naar welke blokkade u wilt verwijderen. Een transitie naar PLM hoeft dus ook niet in één stap. Het is net als het leggen van een puzzel. U begint klein en bouwt dit langzaam uit. De juiste prioriteiten stellen is hierin heel belangrijk. Een goed passende PLM-partner is daarnaast ook van belang gezien de meeste projecten over een langere periode van een aantal maanden worden uitgerold. TECHNIA is één van de mogelijke partners en werkt graag met u samen zodat het project behapbaar is en zowel op lange als korte termijn progressie laat zien.

Value layers that expand beyond PLM

De meerwaarde van PLM ten opzichte van PDM

Wanneer de keus tussen PDM optimaliseren of upgraden naar PLM nog niet is gemaakt is het prettig om de voordelen van PLM ten opzichte van PDM inzichtelijk te hebben. Een aantal voordelen die u in gedachten moet houden zijn hieronder opgesomd.

1. Beheer het hele product

Een product is meer dan alleen het bij elkaar brengen van losse componenten. Dit betekent dat er niet alleen vanuit engineering optiek wordt gekeken naar BOM en CAT-data. Maar juist de volledige product definitie. Dit omvat dus alles vanaf de eerste brainstorm tot aan het valideren van de eisen, en het ontwikkelen van het product tot aan de service bij de eindklant. De impact van een verandering aan eisen is dus ook direct zichtbaar. Het volledig kunnen beheren van een product in één system met volledige volgbaarheid is dus ook een duidelijke meerwaarde van PLM.

2. Werk samen met interne en externe stakeholders

In plaats van verschillende platforms, portalen en data dumps werkt PLM als één strategische Enterprise omgeving. Hiermee wordt de informele informatie bypass voorkomen. Zowel interne als externe stakeholders krijgen een realistische inkijk in het product in de juiste context. Deze stakeholders worden hierdoor actieve participanten in plaats van ontvangers van statische data. Daarnaast biedt PLM een mogelijkheid om meerdere afdelingen gebruik te laten maken van eenzelfde platform. Hiermee wordt one-single-source-of-truth gerealiseerd.

3. Ondersteun business processen

Waar PDM zich vooral richt op engineering processen houdt PLM zich bezig met business processen. PDM is vaak gelimiteerd tot processen als changemanagement, het vrijgeven en reviseren van producten. Dit is vaak gelimiteerd tot een status van een component. PLM kan meer complexere structuren hierin ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat er bredere controle binnen de organisatie mogelijk is. Dit kan niet alleen op product, maar ook op component niveau. Er bestaan meerdere industry best practices process. Maak hier gebruik van om schaalbaar te worden.

4. Bereid de support van uw product lifecycle uit

De levenscyclus van een product begint vaak bij een idee. Dit evalueert naar een concept, naar een requirement, naar engineering, naar manufacturing, naar services en uiteindelijk naar recycling en hergebruik. Binnen een PLM-platform worden deze fases als een keten aaneengeschakeld waardoor de traceerbaarheid van de ontwikkeling van een product aanzienlijk verbeterd. Dit is niet alleen prettig voor het ontwikkelen van een product, maar ook voor het onderhouden wanneer het product daadwerkelijk in het veld staat. Een digital twin kan hierbij de uitkomst bieden waarbij een product digitaal één op één wordt uitgewerkt en met variabelen uit de realiteit het product simuleert en test.

5. Gebruik uw data door de gehele organisatie

Om een PLM-strategie volledig tot zijn recht te laten komen kan er bijna niet aan integraties worden ontkomen. Er bestaat namelijk geen enkel PLM-platform dat alle facetten van een Enterprise kan bedienen. Het is dus van belang de applicaties te behouden die goed zijn in hetgeen waarvoor ze oorspronkelijk zijn ontwikkeld. Belangrijk hierbij is om één applicatie single-source-of-truth te maken. Dit kan zijn PDM, ERP, CRM of een PLM-platform.

Conclusie

PDM is dus een onderdeel van PLM. Wanneer uw organisatie werkt met SmarTeam of EPDM, eventueel in combinatie met SOLIDWORKS, zijn deze applicaties vrijwel altijd het startpunt van een PLM-strategie. Een PLM-platform kan in eerste instantie worden ingericht als een PDM-tool, maar op de lange termijn biedt deze meer mogelijkheden om op te schalen, samen te werken en te traceren. Waarom u dus zou kiezen voor een PLM-strategie? Omdat dit meer schaalbaarheid en samenwerkingsmogelijkheden biedt voor uw organisatie op de lange termijn.

Benieuwd naar het volledige webinar? Kijk deze nu on demand terug en schrijf in voor het volgende deel van de Move to PLM webinar series.

Previous
Welke rol heeft PLM bij Cradle to Cradle?
Next
Rapid Innovation in the Automotive Industry
At TECHNIA, we pave the way for your innovation, creativity and profitability.

We combine industry-leading Product Lifecycle Management tools with specialist knowledge, so you can enjoy the journey from product concept to implementation. Our experience makes it possible to keep things simple, personal and accessible so that together we transform your vision into value.

Want to receive more content like this?
  • Related news and articles straight to your inbox
  • Hints, tips & how-tos
  • Thought leadership articles
How-to’s, hints & tips

Learn how to work better together with world-leading PLM knowledge that keeps your engineering design, simulation and manufacturing ahead of the curve.