PLM THOUGHT LEADERSHIP

Wat is de waarde van Cradle to Cradle?

toegevoegde waarde van cradle to cradle

In de vorige Cradle to cradle blogs hebben we gekeken naar wat Cradle to cradle is en welke rol PLM hierbij kan spelen. Maar wat is nu de toegevoegde waarde van Cradle to cradle vanuit bijvoorbeeld economisch of commercieel perspectief?

Een bedrijf is alleen levensvatbaar als deze kosteneffectief, competitief en winstgevend is. Zoals in het eerste blog al is benoemd kan Cradle to cradle alleen slagen wanneer dit een positieve bijdrage aan deze drie factoren levert.

Bescherming van mens en planeet

Voordat we kijken naar de economische voordelen staan we stil bij de impact op het milieu en de leefomgeving die Cradle to cradle kan maken. In deze designfilosofie gaan grondstoffen namelijk niet verloren, maar blijven binnen de biologische of technologische cyclus behouden.

Efficiënter energie- en waterverbruik kunnen hiermee aanzienlijk worden verbeterd. Bijvoorbeeld door:

  • Toxische en andere twijfelachtige grondstoffen te vervangen voor non-toxische en natuurlijke alternatieven;
  • Materiaalverbruik in te dammen doormiddel van verregaande recycling en up-cycling;
  • Meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Er zijn voorbeelden bekend waarbij tot 51% minder water wordt verbruikt, en tot 48% minder energie tijdens productie.

Ook de impact van Cradle to cradle op sociale actoren is positief. Denk bijvoorbeeld aan het screenen van toeleveranciers op kinderarbeid en overige arbeidsomstandigheden. Deze screenings stimuleren toeleveranciers om arbeidsomstandigheden te verbeteren en verder te innoveren.

De positieve impact die Cradle to cradle biedt ter bescherming van mens en planeet is enorm. Hierin bevindt zich een groot potentieel voor organisaties om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken.

Bekijk deze casestudie van G-star raw en ontdek hoe zij gebruik maakte van innovatie, ketensamenwerkingen en de Cradle to Cradle gecertificeerde productnorm om zo gezondere materialen te gebruiken en watermanagement binnen hun productie te optimaliseren.

Besparen in de ontwerpfase

In het ontwerpstadium van de Cradle-to-cradle filosofie wordt bij ieder onderdeel bedacht of het waarde kan behouden tot en met de end-of-life (EOL) fase. Het is hierbij noodzaak ook een zoektocht naar alternatieve materialen te volbrengen. Dit vereist een intellectuele investering, maar wel één die uiteindelijke waarde oplevert. Het vermindert uiteindelijk de complexiteit van het product en zorgt voor lagere fabricage kosten. Daarnaast kan ontwerpen volgens een closed-loop-lifecycle ook nog eens leiden tot meer productinnovatie. Doordacht ontwerpen levert dus veel op!

closed-loop-lifecycle

Figuur 1, closed-loop-lifecycle.
Bron: Ecoinvent.

Een duurzaam productieproces

Door naast het productontwerp ook de fabricage te verduurzamen, worden nog verdere besparingen gerealiseerd. Zoals we eerder in het voorbeeld zagen voorkomt dit dat afvalwater en lucht gezuiverd moeten worden. Doordat alle materialen non-toxisch of natuurlijk zijn hoeven voor de verwerking hiervan minder speciale maatregelen te worden genomen.

Als het mogelijk is om eigen duurzame energie op te wekken, levert dit uiteraard ook besparing op. Een eventueel energieoverschot kan aan derden worden geleverd.

Toegevoegde waarde voor toeleveranciers én fabrikanten

Het doel van de closed-loop-lifecycle is om de waarde van de producten, materialen en overige middelen zo lang mogelijk binnen circulaire economie te houden.

Als de gebruikte materialen eigendom blijven van een fabrikant, door bijvoorbeeld toepassing van een lease-model, wordt de aanvoer en prijsstelling van materiaal voor het productieproces voorspelbaar. Ook kan bijvoorbeeld een gegarandeerde terugname van materialen worden overeengekomen. Als een fabrikant gebruikte producten terugneemt ter recycling kan dat deel van de value chain aanzienlijk vergroten.

Verder reduceert Cradle-to-cradle in deze fase het bedrijfsrisico door onder andere verlies van marktaandeel te voorkomen. Een fabrikant opereert niet in een vacuüm, maar maakt deel uit van een ecosysteem van bijvoorbeeld: leveranciers, gebruikers, transporteurs, investeerder en verzekeraars.

Daarnaast is een Cradle to cradle certificering is onderscheidend ten opzichte van de concurrentie.
Reduceren van risico van prijsfluctuatie door eigen energieopwekking en materiaalhergebruik is ook een niet te onderschatten factor.

Uit onderzoek blijkt dat ‘sustainable’ opereren in het algemeen geen windeieren legt; de Dow Jones sustainability index ligt historisch bóven het gemiddelde. Verder wordt geschat dat de circulaire economie tot ruim €535 kan besparen in de EU alleen.

Dow Jones sustainability index vs. industrial average

Figuur 2, Dow Jones sustainability index vs. industrial average.
Bron: Dow Jones. DJIA: Dow Jones Industrial Average, DJSI: Dow Jones Sustainability Index

Conclusie

Cradle to cradle heeft dus niet alleen toegevoegde waarde voor milieu, klimaat en leefomgeving. Ook de economische voordelen kunnen aanzienlijk zijn. Besparing op materialen, energie en waterverbruik zijn overduidelijk aanwezig. Verder levert het aanwakkeren van innovatie bij zowel uw eigen onderneming als bij die van uw leveranciers veel toegevoegde waarde op voor de lange termijn. Tot slot wordt er toegevoegde waarde gehaald uit het minimaliseren van risico en vergroten van marktaandeel. Denk bijvoorbeeld aan het grijpen van kansen rondom nieuwe businessmodellen in de value chain. Kortom Cradle-to-cradle heeft niet alleen mens en planeet iets te bieden, maar ook uw organisatie kan hier waarde uit halen. Een win-win-win situatie.

 

 

Praat met ons verder over de mogelijkheden voor uw Cradle-to-cradle strategie en ontdek alle voordelen van het 3DEXPERIENCE platform.

Stel uw vraag
Previous
Waarom kiezen voor een Product Lifecycle Management (PLM) strategie?
Next
Welke sectoren zijn in 2021 toonaangevend in duurzame innovatie?