Welke trends zien we binnen PLM?

Ook PLM is in al zijn facetten constant in ontwikkeling. Zo wordt de ontwerpfilosofie Cradle to Cradle steeds vaker gekoppeld aan PLM. Deze filosofie stelt dat elke grondstof en elk materiaal dat voor een product wordt gebruikt ook weer moet kunnen worden hergebruikt. De extra dimensie die deze gedachte heeft is dat de grondstof geen waarde mag verliezen bij het hergebruiken. Recycling en upcycling zijn dus een essentieel onderdeel aan het worden wat een grote verandering aanbrengt in het traditionele ontwerpproces.

Een andere ontwikkeling is dat organisaties steeds vaker een unieke lifecycle hebben. Het traditionele plaatje is natuurlijk als bedrijven eigen ontwikkeling doen, een eigen productie heeft en ook nog service verleend op hun product. Maar dit is lang niet altijd mee zo. Dit maakt wel dat samenwerken met verschillende organisaties en leveranciers een grote rol speelt. Deze samenwerking moet naadloos aansluiten en over een zeer lage foutmarge beschikken.

Ook zien we een verschuiving in businessmodellen waar PLM zijn intrede kan doen. Denk hierbij aan product as a service en lease modellen. In deze gevallen is het product niet in bezit maar wordt er een dienst afgenomen om het product te gebruiken. Dit geeft een totaal andere kijk op productontwikkeling omdat het nu juist essentieel wordt om de levensduur van een product te verlengen. Preventive en predictive maintance worden dan van onschatbare waarde.

Wat definiëren we als een product binnen PLM?

Wanneer we het woord ‘’product’’ apart nemen van de rest luidt de vraag: wat is een product? Als we het woordenboek openslaan dan zien we dat een product in economische zin alles is wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen. Dat kan tastbaar zijn, zoals een artikel in een winkel, maar ook een dienst.

Vele denken dat PLM alleen wordt ingezet binnen de auto of de vliegtuigindustrie. Maar dit hoeft helemaal niet. PLM is namelijk zeer breed inzetbaar binnen verschillende industrieën. Zo hebben wij bij TECHNIA te maken gehad met een klant in de reisbranche welke PLM wilde inzetten voor het verbeteren van de configuratie van reizen. Maar ook binnen de retail heeft TECHNIA diverse klanten waarbij PLM onmisbaar is voor het ontwikkelen van hun seizoensgebonden kleding- of accessoireslijn. Hierbij is een snelle go-to-market, verbeteren van massaproductie, eenvoud in het portfoliobeheer en het goed voorbereiden van marketing van groot belang.

Blog_1_PLM_Fundamentals_image_1

Hoe ziet een traditionele lifecycle eruit binnen PLM?

Zoals eerder in dit artikel al genoemd kan de lifecycle van iedere organisatie er anders uitzien. Dit hangt met name af van de strategie, het businessmodel en het product. Hoe lang of kort de lifecycle ook is, PLM is altijd toepasbaar voor dat deel dat uw organisatie uitvoert. We bespreken hierna enkele aspecten van een traditionele lifecycle.

Innovatie en design

De traditionele levenscyclus van een product begint meestal met een basisconcept of idee. Hier worden nieuwe productideeën verkend en de meest veelbelovende geselecteerd voor ontwikkeling. Innovators ontwerpen nieuwe en verbeterde productoplossingen, waardoor een product een volwassenheidsniveau bereikt dat nodig is om met de ontwerpontwikkeling te kunnen beginnen.

De ontwerpfase omvat een reeks technische disciplines. Tijdens deze ontwikkelingsfase worden productontwerpen verfijnd, materialen geselecteerd en zowel virtuele als echte prototypes gemaakt. Deze worden vervolgens getest totdat ze voldoen aan de verwachting en gestelde eisen van de eindklant. Dit moet ervoor zorgen dat u aan het einde van deze eerste fase een goed gedefinieerd product heeft.

Gegevensbeheer en simulatie

CAD-gegevensbeheer stelt organisaties in staat om eenvoudig toegang te krijgen tot gedetailleerde productontwerpinformatie, waarbij het meeste wordt gehaald uit huidige en historische ontwerpversies. Deze productgegevens, het intellectuele eigendom (IP) van uw organisatie, worden veilig bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen met de juiste machtigingen.

Vervolgens worden validatie-, simulatie- en optimalisatietools gebruikt om verschillende producttesten uit te voeren. Deze variëren van stressanalyses tot eindige-elementenanalyse of berekeningen op het gebied van vloeistofdynamica. Een ‘Digital Twin’ is een volledig functioneel simulatiemodel van uw product. Deze kan reageren op realtime gegevens en onschatbare inzichten bieden als het gaat om een analyse van uw product in de werkelijkheid.

Productie en marketing

Nadat uw ontwerp is voltooid, start de productie. Deze fase wordt bepaald door de tools en methoden die worden gebruikt om uw product te produceren. PLM-tools zoals productieplanning stellen organisaties in staat om flexibeler en efficiëntere productieprocessen te ontwikkelen. Deze fase is essentieel om een ​​snellere time-to-market te realiseren. En om bij de lancering een succesvol product te maken.

Vervolgens wordt een marketingstrategie ontwikkeld om uw belangrijkste doelgroep te identificeren. Er worden verschillende communicatiekanalen en -methoden toegepast om uw unieke productvisie over te brengen. PLM-oplossingen bieden uitgebreide tools om marketingteams te ondersteunen bij het op de markt brengen van uw product.

Onderhoud en upcycle

Maar dit is nog niet alles. Bedrijven blijven feedback over het product verzamelen om toekomstige productversies te onderhouden en te optimaliseren. Deze waardevolle productgegevens worden gebruikt om te rapporteren over de prestaties in de echte wereld.

Met onderhoud-, reparatie- en operationele tools kunnen klanten essentiële ondersteuning krijgen tijdens het gebruik. Deze informatie kan worden gebruikt om het product voor te bereiden op de volgende fase van de levenscyclus, namelijk upcycle.

PLM-platforms stellen organisaties in staat cradle to cradle te werk te gaan. Hiermee draagt men bij aan een circulaire economie. Dit helpt om onbruikbare grondstoffen te verminderen en kunnen zelfs de kosten voor toekomstige productontwikkeling verminderen. En waar materialen niet kunnen worden hergebruikt, helpt PLM om deze op een verantwoorde wijze af te breken.

Wat omvat het begrip management binnen PLM?

Management in PLM wordt ook wel beheer genoemd. Dit is een breed begrip welke meerdere facetten aanraakt. Bij TECHNIA verstaan wij hieronder bijvoorbeeld projectmanagement. Dit gaat vaak over design, data, hoe omgegaan wordt met mile-stones en het plannen van projecten. Eigenlijk omvat dit alles omtrent de ontwikkeling van een product.

Een ander onderdeel dat ook valt onder management is het gestructureerd kunnen samenwerken zowel intern als extern. U wilt dus grip hebben op deze samenwerkingen en de mogelijkheid hebben om dit zo ver op te schalen dat u zelfs internationaal makkelijk kan samenwerken.

Ook het beheren van het proces is onderdeel van management. Dat gaat over hoe een product ontwikkeld moet worden en welke productinformatie hieraan gerelateerd is. Bijvoorbeeld certificeringen, productdocumentatie, handleidingen en wijzigingsprocessen.

Als derde is changemanagement ook een belangrijk onderdeel. Hoe gaat een wijziging door een organisatie heen? Dit is goed vast te leggen in workflow. Dit creëert ook inzicht voor medewerkers in hun taken en verantwoordelijkheden.

PLM Fundamentals Serie

Product lifecycle management is een holistische aanpak en toepasbaar voor veel organisaties en industrieën. Of u nu een tastbaar product of een dienst ontwikkeld. PLM kan u helpen gedurende het gehele ontwikkelproces en vereenvoudigt het samenwerken zowel intern als extern.

In de PLM Fundamentals Serie bespreken we verschillende voordelen, tips en cases. Bekijk de eerste webinar van deze serie waarin we dieper in gaan op de vraag ‘’wat is PLM?’’. Aan de hand van voorbeelden, theorieën en gestelde vragen van deelnemers krijgt u een nog completer beeld van PLM, en wat dit voor u en uw organisatie kan betekenen.

Bekijk hier het eerste webinar van de PLM Fundamentals Serie > Bekijk webinar

Previous
How to Accelerate Design Processes with Advanced Simulation
Next
TECHNIA CEO Quests for an Acquisition That Sharpens Simulation Competence
At TECHNIA, we pave the way for your innovation, creativity and profitability.

We combine industry-leading Product Lifecycle Management tools with specialist knowledge, so you can enjoy the journey from product concept to implementation. Our experience makes it possible to keep things simple, personal and accessible so that together we transform your vision into value.

Want to receive more content like this?
  • Related news and articles straight to your inbox
  • Hints, tips & how-tos
  • Thought leadership articles
How-to’s, hints & tips

Learn how to work better together with world-leading PLM knowledge that keeps your engineering design, simulation and manufacturing ahead of the curve.