Meer dan 2000 bezoekers woonden de online conferentie bij om geïnformeerd te worden over de huidige status van duurzame innovaties, kennis te delen en innovatieve ideeën te bespreken. Nu vragen wij ons af: hoe reageren organisaties op klimaatactivisme geleid door de consument? Welke sectoren lopen achter? En welke sectoren lopen voorop als het gaat om duurzame innovaties?

Een inkijkje in de toekomst

De wereldwijde lockdown heeft ons een inkijkje gegeven van hoe een wereld zonder fossiele brandstoffen eruit zou zien. Nu sommige analisten het begin van het einde van olie als brandstof voorspellen, erkennen bedrijven dat klimaatverandering een grotere prioriteit heeft in vergelijking met voorgaande jaren.

In 2017 stond er een artikel in Enablon welke een overzicht gaf van gebieden waarin vijf belangrijke sectoren duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen bevorderen. Het artikel verwees naar de SDG Industry Matrix uit 2015, opgesteld door het Global Compact van de VN in samenwerking met KPMG. Het stelde meteen directe uitdagingen aan de volgende sectoren: verpakte consumptiegoederen, biowetenschappen, industriële productie, automobiel en de sector energie, proces- en utiliteit.

In dit artikel kijken we naar de huidige staat van vijf belangrijke sectoren die de uitdaging van duurzame productontwikkeling aangaan in 2020.

Architectuur en constructie

De huidige gebouwen zijn verantwoordelijk voor meer dan 40 procent van het wereldwijde energieverbruik. De architectuur- en bouwsectoren hebben echter een enorm potentieel voor duurzame innovatie. Digitalisering is pas laat op gang gekomen in de bouwsector, maar organisaties zoals JM Construction en Lehto stimuleren vandaag de dag de productiviteit, het stroomlijnen van projectmanagement en het verbeteren van de ecologische duurzaamheid in de gehele distributieketen. Dit alles met het implementeren van Product Lifecycle Management-platforms.

We moeten nadenken over stadsplanning in samenhang met de omliggende leefgebieden. We moeten beginnen met het bouwen van een economie die onze natuurlijke omgeving ondersteunt. Een leefbare stad levert hoogwaardige diensten en beschermt de biodiversiteit. Leefbare steden kunnen zogeheten ‘smart cities’ (slimme steden) zijn die technologie gebruiken om diensten op een eerlijkere en efficiëntere manier te leveren. Digitalisatie is de eerste stap op weg naar het realiseren van deze visie.

Verpakte consumptiegoederen

Een onafhankelijk rapport van Acosta toonde aan dat meer dan 73% van de consumenten bereid zijn om hun koopgedrag aan te passen om zo het milieu te verbeteren. Het Center for Sustainable Business van NYU Stern ontdekte daarentegen dat 50% van de groei van verpakte consumptiegoederen tussen 2013 en 2018 afkomstig was van op duurzaamheid gerichte producten.

De industrie voor verpakte consumentengoederen is een van de beste sectoren waarin de invloed van de consument snel te zien is. Dit jaar hebben de top 100 bedrijven gericht op consumentengoederen met een hoge omloopsnelheid (gemeten naar omzet) uitdagende verklaringen afgelegd over hun inzet om duurzaamheid te stimuleren de komende jaren. Deze acties zijn grotendeels gericht op het volledig kunnen recyclen of verwijderen van plastic en verpakkingen. Voor een volledig duurzame, circulaire economie moet er echter actie ondernomen worden in de gehele distributieketen. Er moet worden gezorgd dat de consumenten worden geïnformeerd en worden aangemoedigd om te recyclen.

Energie, processen en nutsvoorzieningen

Elektriciteitsopwekking, warmteproductie en transport zijn nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Samen vertegenwoordigen ze ongeveer 70% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Het gebruik van moderne hernieuwbare energiebronnen voor warmte en transport is daarentegen schaars. Het is duidelijk dat ingrijpende veranderingen in energieverbruik en -voorziening nodig zijn. Met de snelle vooruitgang van hernieuwbare elektriciteitsopwekking (bijna 25% is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen) en de voorspelling van analisten dat de wereldwijde markt voor zonne-energie met 14% zal toenemen in 2021, wordt er daadwerkelijk vooruitgang geboekt.

Biowetenschappen

Het NASDAQ center for Corporate Governance ontdekte dat 80% van de bedrijven gericht op biowetenschappen en MedTech die ze hebben bekeken, prioriteit geven aan inspanningen op het gebied van milieu of duurzaamheid. Bijna allemaal hebben ze een toegewijde, op duurzaamheid gerichte website. 91% heeft een duurzaamheidsrapport geplaatst. Dit zijn echter geen resultaten. Het toonaangevende farmaceutische bedrijf Pfizer rapporteerde in 2018 zelfs een hogere toename van de CO2-uitstoot dan verwacht.

Veel farmaceutische bedrijven en bedrijven gericht op biowetenschappen en MedTech nemen hun distributielijn onder loep. Ze implementeren transparante, transactionele en samenwerkingsplatforms, welke helpen bij het effectief bereiken van doelstellingen van duurzame ontwikkeling. Een goed voorbeeld hiervan is het werk dat Cytiva (voorheen bekend als GE Healthcare) heeft gedaan in samenwerking met TECHNIA om hun leveranciersportal te creëren.

Transport en mobiliteit

Technologische vooruitgang zoals digitalisering, alternatieve brandstoffen en autonome voertuigen zorgen voor een duidelijke en actuele verschuiving in de transport- en mobiliteitsector. Economische ontwikkelingen zoals mobility-as-a-service, e-commerce en werken op afstand veranderen daarentegen de manier waarop consumenten verwachten te reizen. Gedeeld eigendom en on-demand toegang tot transport zijn trends die de automobielindustrie in het huidige decennium zullen ontregelen. De verkoop van elektrische voertuigen steeg van 450.000 in 2015 naar 2,1 miljoen in 2019. Ondanks een daling in 2020, voorspellen analisten dat de verkoop van elektrische personenauto’s zal blijven stijgen naarmate de infrastructuur en de voorzieningskosten verbeteren.

OEM’s (Original equipment manufacturer) houden deze opwaartse trend al enkele jaren scherp in de gaten. Nu de wereldwijde vraag naar schoner vervoer toeneemt, investeert Ford de komende vijf jaar 11 miljard dollar in elektrificatie, om zo hun meest populaire modellen te elektrificeren. Ze hebben vorig jaar zelfs samengewerkt met Volkswagen in een joint venture om de ontwikkeling van autonomische, elektrische voertuigen te bevorderen.

Uit onze ervaring…

Circulaire economieën spelen een centrale rol bij het aanpakken van de cruciale uitdagingen van onze tijd.

Onderzoek toont aan dat het overgaan naar een circulaire economie tegen 2030 4,5 biljoen dollar aan extra economische output kan opleveren.​ Klimaatverandering, afval en vervuilingen kunnen niet worden aangepakt in ons huidige lineaire model. Daarom hebben we organisaties nodig die pleiten voor een fundamentele verschuiving van de manier waarop onze economie functioneert om duurzame waarde te creëren. We zien steeds meer bedrijven die willen innoveren en samenwerken, en open zijn over hoe ze streven naar geen uitstoot.

Hoewel duurzame productcreatie op korte termijn winst kan opleveren, gaat de reis naar een circulaire economie over overleven op de lange termijn. We zijn nog steeds ver verwijderd van het bereiken van de doelen die zijn uiteengezet in de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Maar innovatief, duurzaam management van de levenscyclus van producten is een krachtige motor voor een positieve impact op het milieu.

Daarom zetten we ons bij TECHNIA in om ‘s werelds meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van duurzame productontwikkeling samen te brengen. Hier kunt u netwerken, inspiratie opdoen en oplossingen bespreken voor de meest dringende problemen op het gebied van product lifecycle management.

 

Neem deel aan de events van het PLM Innovation Form

Met de virtual events van het PLM Innovation Form geven wij trends op het gebied van innovatie en verduurzaming een podium.

Bekijk de PLMIF Virtual Events
Previous
Wat is de waarde van Cradle to Cradle?
Next
Wat is Product Lifecycle Management (PLM)?
At TECHNIA, we pave the way for your innovation, creativity and profitability.

We combine industry-leading Product Lifecycle Management tools with specialist knowledge, so you can enjoy the journey from product concept to implementation. Our experience makes it possible to keep things simple, personal and accessible so that together we transform your vision into value.

Want to receive more content like this?
  • Related news and articles straight to your inbox
  • Hints, tips & how-tos
  • Thought leadership articles
How-to’s, hints & tips

Learn how to work better together with world-leading PLM knowledge that keeps your engineering design, simulation and manufacturing ahead of the curve.