HINTS, TIPS & HOW TOS PLM THOUGHT LEADERSHIP

Wat is Product Lifecycle Management (PLM)?

catia featured image

PLM is meer dan alleen een software. Het is een holistische benadering van productontwikkeling. Het omvat elk aspect van de levenscyclus van een product, van innovatie tot upcycling, hergebruik en recycling. Bij het implementeren van PLM in uw organisatie, moeten al uw teams bereid zijn om een geheel nieuwe benadering van productontwikkeling aan te nemen.

Een PLM-platform is een verzameling van software, die mensen, processen en gegevens samenbrengt. Hiermee wordt een naadloze samenwerkingsomgeving gecreëerd. Dit maakt het ontwikkelen van producten eenvoudig, succesvol en duurzaam. Het platform zelf is echter slechts een set tools die uw teams ondersteuning bieden in hun individuele rollen. Laten we elke fase van de levenscyclus van een product eens nader bekijken en ontdek hoe PLM de prestaties van uw team mogelijk makt, ondersteunt en verbeterd.

Wat is een product?

Als we het woordenboek openslaan dan zien we dat een product in economische zin alles is wat kan worden aangeboden op de markt om aan een vraag te voldoen. Dit kan tastbaar zijn, zoals een artikel in een winkel, maar ook een dienst.

Velen denken dat PLM alleen wordt ingezet binnen de auto- of vliegtuigindustrie. Maar dit hoeft helemaal niet. PLM is namelijk zeer breed inzetbaar binnen verschillende industrieën. Zo hebben we bij TECHNIA te maken gehad met een klant in de reisbranche die PLM wilde inzetten voor het verbeteren van de configuratie van reizen. Maar ook binnen de retail heeft TECHNIA diverse klanten waarbij PLM onmisbaar is voor het ontwikkelen van hun seizoensgebonden kleding- of accessoirelijn. Hierbij is een snelle go-to-market, verbetering van massaproductie, eenvoud in portfoliobeheer en het goed voorbereiden van marketing van groot belang.

Wat is de levenscyclus van een product?

Innovatie en design

De levenscyclus van een product begint met een basisconcept of idee. Hier worden nieuwe productideeën verkend en de meest veelbelovende geselecteerd voor ontwikkeling. Innovators ontwerpen nieuwe en verbeterde productoplossingen, waardoor een product een volwassenheidsniveau bereikt dat nodig is om met de ontwikkeling van het ontwerp te kunnen beginnen.

De ontwerpfase van productontwikkeling omvat een reeks technische disciplines. Tijdens deze ontwikkelingsfase worden productontwerpen verfijnd, materialen geselecteerd en zowel virtuele als echte prototypes gemaakt. Deze worden vervolgens getest totdat ze voldoen aan de betreffende bedrijfsvoorwaarden. Het belangrijkste is dat deze fase wordt herhaald om ervoor te zorgen dat aan de eisen van de klant wordt voldaan en een goed gedefinieerd product afgeleverd wordt.

Gegevensbeheer en simulatie

CAD-gegevensbeheer stelt organisaties in staat om eenvoudig toegang te krijgen tot gedetailleerde informatie van productontwerp, waarbij het meeste wordt gehaald uit huidige en historische ontwerpversies. Deze productgegevens, het intellectuele eigendom (IP) van uw organisatie, worden veilig bewaard. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor personen met de juiste machtigingen.

Vervolgens worden validatie-, simulatie- en optimalisatietools gebruikt om verschillende producttesten uit te voeren. Deze variëren van stressanalyses tot Finite Element Analysis of Computational Fluid Dynamics. Een ‘digital twin’ is een volledig functioneel simulatiemodel van uw product. Deze kan reageren op realtime gegevens en onschatbare inzichten bieden als het gaat om een analyse van uw product in de werkelijkheid.

Product Lifecycle

 

Productie en marketing

Nadat uw ontwerp is voltooid, start de productie. Deze fase wordt bepaald door de tools en methoden die worden gebruikt om uw product te produceren. PLM-tools, zoals productieplanning, stellen organisaties in staat om flexibeler en efficiëntere productieprocessen te ontwikkelen. Deze fase is essentieel om een snellere time-to-market te realiseren. En om bij de lancering een succesvol product te maken.

Vervolgens wordt een marketingstrategie ontwikkeld om uw belangrijkste doelgroep te identificeren. Er worden verschillende communicatiekanalen en -methoden toegepast om uw unieke productvisie over te brengen. PLM-oplossingen bieden uitgebreide tools om marketingteams te ondersteunen bij het op de markt brengen van uw product.

Onderhoud en upcycling

Maar dit is nog niet alles. Organisaties blijven feedback over het product verzamelen om toekomstige productversies te onderhouden en te optimaliseren. Deze waardevolle productgegevens worden gebruikt om te rapporteren over de prestaties in de echte wereld.

Met onderhouds-, reparatie- en operationele tools kunnen klanten essentiële ondersteuning krijgen tijdens het gebruik. Deze informatie kan dan ook worden gebruikt om het product voor te bereiden op de volgende fase van de levenscyclus.

PLM-platforms stellen organisaties in staat om deel te nemen aan de circulaire economie. Door de nodige tools te bieden om de productiecyclus af te ronden, wordt de waarde in de levenscyclus van het product gehandhaafd. PLM kan zelfs helpen bij het recyclen, hergebruiken en upcyclen van onderdelen van uw product aan het einde van de levenscyclus. Dit helpt om afval te verminderen en kan zelfs de kosten voor toekomstige productontwikkeling terugdringen. En waar materialen niet kunnen worden hergebruikt, helpt PLM om deze op verantwoorde wijze af te breken.

Hoe wordt de levenscyclus van een product beheerd?

Management is een breed begrip welke meerdere facetten raakt. Bij TECHNIA verstaan wij hieronder bijvoorbeeld projectmanagement. Dit gaat vaak over design, gegevens, hoe omgegaan wordt met mijlpalen en het plannen van projecten. Eigenlijk omvat dit alles omtrent de ontwikkeling van een product.

Een ander onderdeel dat ook valt onder management is het gestructureerd kunnen samenwerken, zowel intern als extern. U wilt dus grip hebben op deze samenwerkingen en de mogelijkheid hebben om dit zo ver op te schalen dat u zelfs internationaal makkelijk kan samenwerken.

Procesmanagement gaat over hoe een product ontwikkeld moet worden en welke productinformatie hieraan gerelateerd is. Bijvoorbeeld certificeringen, productdocumentatie, handleidingen en wijzigingsprocessen.

Tot slot is er verandermanagement. Hier wordt gekeken hoe een wijziging wordt doorgevoerd binnen een organisatie. Dit is goed vast te leggen in een workflow. Dit creëert ook inzichten voor medewerkers in hun taken en verantwoordelijkheden.

Wat is een PLM-platform?

Platforms voor Product Lifecycle Management bieden oplossingen voor een scala aan disciplines– engineering en design, productie, simulatie en meer. Aangezien elk van deze disciplines verschillende specialismen omvat, is het zinvol om hier gespecialiseerde softwaretools voor aan te bieden.

Zo kan een PLM-platform software suites met Computer-Aided Design (CAD), zoals CATIA of SOLIDWORKS, verbinden met Computer-Aided Manufacturing (CAM) software suites, zoals DELMIA. Het ecosysteem van het PLM-platform verbindt alle applicaties, tools en software die beschikbaar zijn voor gebruik in combinatie met uw PLM-platform.

Dit kunnen producten zijn die zijn ontwikkeld en beheerd door de platformprovider of door ontwikkelaars die met hen samenwerken. Zo is TECHNIA’s Software Experience Packaged Suite onderdeel van het ecosysteem van het 3DEXPERIENCE-platform. Dit zijn tools en applicaties die het 3DEXPERIENCE-platform aanvullen.

Dit betekent dat alle gegevens van uw product live worden gecommuniceerd vanuit één enkele bron. Alle teamleden, waar ze zich ook bevinden, hebben toegang tot dezelfde gegevens. Daarnaast kunnen ze deze gegevens updaten, herzien en bespreken in realtime. PLM-platforms bieden dus een samenhangend ecosysteem waarin uw organisatie, cultuur en bedrijfsmodel efficiënt kunnen samenwerken en opbloeien.

Platform thinking

Ontwikkelaars profiteren op veel manieren van het werken met het ecosysteem van het PLM-platform. Deze variëren per sector. Er zijn echter drie belangrijke redenen waarom een PLM-platform voordelig kan zijn voor welke organisatie dan ook.

Ten eerste brengen PLM-platforms mensen, processen en gegevens samen. Dit betekent dat het intellectuele eigendom (IP) van uw organisatie gecentraliseerd is en op elk moment beschikbaar voor alle toegestane gebruikers. Dit zorgt ervoor dat alle communicatie en acties met betrekking tot uw product zo relevant en efficiënt mogelijk zijn.

Ten tweede kunt u, door te investeren in een ecosysteem van het PLM-platform, delen van uw organisatie naar behoefte uitbreiden of stroomlijnen. Dit wordt makkelijker gemaakt met PLM-platforms op de Cloud: applicatielicenties kunnen namelijk beschikbaar worden gemaakt afhankelijk van de vraag en op aanvraag.

Ten derde maakt het werken met een gemeenschappelijk PLM-platform een eenvoudige samenwerking met leveranciers mogelijk. Dit betekent dat u uw leveranciers net zo makkelijk toegang kunt verlenen tot live gegevens als uw eigen teams. Eenvoudig gezegd: u deelt de voordelen van uw PLM-platform met de organisaties waarmee u samenwerkt.

PLM is een holistische aanpak

We zeggen dat PLM mensen, processen en gegevens samenbrengt. PLM is namelijk meer dan een afzonderlijke fase van de levenscyclus van het product. Het gaat erom dat waardevolle en geldige gegevens toegankelijk zijn voor de juiste mensen en op het juiste proces worden toegepast. Het maakt niet uit waar, wanneer of hoe die gegevens nodig zijn.

PLM ondersteunt, mits correct gebruikt, een globale samenwerking binnen uw organisatie. PLM ondersteunt zelfs de samenwerking buiten uw organisatie voor supply chain management en nog veel meer.

Het kan helpen bij: het efficiënter worden van individuen in uw organisatie, het beter visualiseren van complexe processen en het waarborgen van de veiligheid van intellectueel eigendom (IP).

Het kan u zelfs helpen om te bepalen of een product met succes van het ene ontwikkelingsstadium naar het andere ontwikkelingsstadium is verplaatst. Ook kunt u zien of er vertragingen zijn en hoe u wijzigingen in elk aspect van de ontwikkeling efficiënt kunt plannen.

PLM is een naadloze samenwerkingsomgeving

PLM biedt de juiste tools voor uw product op een doelgerichte en effectieve manier, terwijl het zich door de verschillende ontwikkelingsfasen beweegt. Met Computer Aided Design (CAD)-tools kunt u bijvoorbeeld parametrische modellen ontwikkelen die snel naar wens kunnen worden aangepast.

Computer Aided Engineering (CAE)-tools geven u de mogelijkheid om uw ontwerp te testen in een virtuele, realistische omgeving.

Computer Aided Manufacturing (CAM)-tools maken virtuele productie mogelijk en stellen ingenieurs in staat om potentiële productieproblemen te identificeren voordat een productiefaciliteit gebouwd wordt.

Sommige PLM-systemen die vandaag de dag beschikbaar zijn bieden single sign-on-toegang tot meerdere CAD-, CAE- en CAM-tools. Doordat verschillende mensen betrokken zijn bij elke fase van productontwikkeling, verbetert het werken met dezelfde gegevens de productiviteit en de efficiëntie.

Het single sign-on-platform functioneert ook als een centrale database en voorkomt duplicatie van gegevens. Dit betekent dat iedereen die met het platform verbonden is, op elk moment van de dag toegang heeft tot de nieuwste gegevens. Ook zijn wijzigingen die gemaakt worden direct beschikbaar voor iedereen. Dit stelt belanghebbende in staat om wijzigingen te evalueren en te verifiëren, waardoor het product in de volgende fase van de levenscyclus terechtkomt.

Welke trends zien we binnen PLM?

TECHNIA perspectieven | Franke Meijers, PLM Consultant

Franke Meijers

 

 

 

 

 

 

PLM is in al zijn facetten constant in ontwikkeling. Zo wordt de ontwerpfilosofie ‘Cradle-to-Cradle’ steeds vaker gekoppeld aan PLM. Deze filosofie stelt dat elke grondstof en elk materiaal dat voor een product wordt gebruikt, ook weer moet kunnen worden hergebruikt. De extra dimensie die deze gedachte heeft is dat de grondstof geen waarde mag verliezen bij het hergebruiken. Recycling en upcycling zijn dus een essentieel onderdeel aan het worden in het traditionele ontwerpproces.

Een andere ontwikkeling is dat organisaties steeds vaker een unieke lifecycle (levenscyclus) hebben. Het traditionele plaatje is natuurlijk dat organisaties hun eigen ontwikkeling doen, een eigen productie hebben en ook nog service verlenen voor hun product. Dit is lang niet altijd het geval. Dit betekent wel dat samenwerken met verschillende organisaties en leveranciers een grote rol speelt. Deze samenwerking moet naadloos aansluiten en over een zeer lage foutmarge beschikken.

Ook zien we een verschuiving in businessmodellen waar PLM een intrede kan doen.

Denk hierbij aan producten als service- en leasemodellen. In deze gevallen is het product niet in bezit, maar wordt er een dienst afgenomen om het product te gebruiken. Dit geeft een totaal andere kijk op productontwikkeling, omdat het nu juist essentieel wordt om de levensduur van een product te verlengen. Preventive and predictive maintenance (preventief en voorspellend onderhoud) worden dan van onschatbare waarde.

Engineering en design

Wat is CAD (Computer Aided Design)?

Het mogelijk maken van 2D- en 3D-ontwerp

Computer-Aided Design wordt voornamelijk gebruikt door ingenieurs om te helpen bij het creëren, wijzigen en/of analyseren van grafische weergaven van productontwerpen. De toepassingen strekken zich uit over een groot aantal bedrijfstakken vanwege de vele populaire voordelen.

De innovatie van CAD-software blijft de kwaliteit van het ontwerp verbeteren door grotere nauwkeurigheid en het verminderen van ontwerpfouten. CAD-software kan ook de communicatie verbeteren dankzij de centralisatie van ontwerpgegevens en documentatie, waardoor een enkele bron voor ingenieurs en fabrikanten ontstaat.

CATIA

Wat is CAE (Computer Aided Engineering)?

Het mogelijk maken van verificatie door analyse van 3D-modellen

Computer-aided engineering wordt voornamelijk gebruikt door ingenieurs vanwege de simulatie en analyse van productontwerpen. Deze analyses omvatten normaal gesproken Finite Element Analysis (FEA), Computational Fluid Dynamics (CFD) en Multibody Dynamics (MBD). Net als bij prototyping, helpen deze processen om een productontwerp voor te bereiden op de druk van de echte wereld. Deze tests stellen ingenieurs in staat om betere beslissingen te nemen en wijzigingen door te voeren van het productontwerp. Dit leidt uiteindelijk tot betere productprestaties en klantervaringen.

CATIA

Wat is CAM (Computer Aided Manufacture)?

Het mogelijk maken van het ontwerpen van productieprocessen voor de productie van 3D-modellen

Computer-aided manufacturing wordt vaak gebruikt door fabrikanten, en niet ontwerpingenieurs, om productieactiviteiten te plannen, beheren, controleren en automatiseren. CAM-software gebruikt CAD-ontwerpen om bewerkingsinstructies af te leiden en tegelijkertijd de efficiëntie van de productie van onderdelen en het materiaalgebruik te optimaliseren.

CATIA

Sommige PLM-systemen die vandaag de dag beschikbaar zijn, zoals het 3DEXPERIENCE-platform, bieden single sign-on-toegang tot meerdere CAD-, CAE- en CAM-tools. Doordat verschillende mensen betrokken zijn bij elke fase van productontwikkeling, verbetert het werken met dezelfde gegevens de productiviteit en de efficiëntie.

Het single sign-on-platform functioneert ook als een centrale database en voorkomt duplicatie van gegevens. Dit betekent dat iedereen die met het platform verbonden is, op elk moment van de dag toegang heeft tot de nieuwste gegevens. Ook zijn wijzigingen die gemaakt worden direct beschikbaar voor iedereen. Dit stelt belanghebbende in staat om wijzigingen te evalueren en te verifiëren, waardoor het product in de volgende fase van de levenscyclus terechtkomt.

 

Ontdek hier alle voordelen van een PLM-strategie en het 3DEXPERIENCE platform
Lees verder
Previous
Welke sectoren zijn in 2021 toonaangevend in duurzame innovatie?
Next
Wat is ENOVIA?