In de huidige marktontwikkelingen ligt er steeds meer druk op globaal samenwerken, kortere levertijden, het verhogen van product kwaliteit en een kortere time to market. Soms forceren organisaties een digitale transformatie 4.0, niet wetende dat PLM een essentiële rol kan spelen in deze transformatie en onderdeel zou moeten zijn van de organisatiestrategie. Te vaak blijkt de strategie beperkt tot een statisch document dat in de bureaulade verdwijnt en/of niet leeft binnen een organisatie. Hoe draagt PLM bij aan de digitale transformatie en hoe zorgt u voor een duurzame PLM-strategie?

Digitale transformatie 4.0?

Digitale transformatie 4.0 is een combinatie van alle facetten die de industriesector om z’n oren krijgt door de opkomst van nieuwe technologieën. Waar in het verleden veelal aandacht werd besteed aan procesautomatisering, digitalisatie en veranderende businessmodellen, zijn we nu in heel ander stadium beland door oa. Covid-19. Helaas zien wij veelal dat Product Lifecycle Management (PLM) onterecht een ondergeschoven kindje is in deze digitale transformatie en doorgaans geen plaats vindt in de organisatie strategie. Een gemiste kans!

Op C-level zijn er inmiddels vele lessons learned naar aanleiding van de pandemie: de total cost of ownership (TCO) is te hoog sinds de vraag naar producten (en diensten) zijn terug gelopen. De financiële boekhouding is niet sluitend te krijgen. Bij digitale transformatie 4.0 kunnen organisaties digitalisatie en data inzetten om kosten te besparen over hun gehele businessmodel. Voor de meeste organisaties geldt dat hun operationele modellen te statisch zijn en veelal nog worden gestuurd door legacy processen, IT en applicaties. In de huidige actualiteit van de markt en snel veranderende omgeving vormt dit een drempel. Deze drempel remt innovatie en belemmert organisaties om in te spelen op vraag en behoefte in de markt.

Ook hebben organisaties hierdoor de uitdaging om snel te kunnen afschalen en opschalen.

Afschalen is bij veel organisaties onmogelijk gebleken. Laat staan opschalen. Door middel van de digitale transitie pakken organisaties dit bij de kern aan, door een digitaal-gedreven strategie op te stellen waarbij agile, flexibiliteit, klantgericht denken en duurzame innovatie centraal staan. Helaas veelal niet wetende hoe dit praktisch in te vullen. PLM kan hier een belangrijke rol spelen.

Holistische benadering

Een aantal jaar geleden was digitale transformatie nog vaak het “speeltje” van een IT-afdeling. Door de impact die transformatie 4.0 heeft op verschillende disciplines binnen een organisatie zal dit niet voldoende zijn en is er een organisatie overstijgende aanpak nodig. Inmiddels zijn er al tal van nieuwe technologieën, zoals artificial intelligence (AI), blockchain, smart contracts, Internet of Things (IoT), robotisering, big data, machine learning, cloud en meer, en al deze technologieën bieden nieuwe mogelijkheden. Met als gevolg dat digitale transformatie nu een strategisch bedrijfseconomisch onderwerp is. In toenemende mate heeft dit zijn plek verdient op de strategische agenda. PLM is de backbone voor dit soort opkomende technologieën en toename van data, en zal dus ook concreet onderdeel moeten zijn van deze organisatie strategie.

Duurzame PLM-strategie

Het mag duidelijk zijn dat PLM een kernrol speelt in de transformatie, waarbij de ontwikkeling van een strategie het van belang is aandacht te geven aan draagkracht en uitvoering binnen de organisatie.

Een duurzame strategie is er een die agile van aard is. Een organisatie moet naast een lange termijn, een aantal tastbare en haalbare resultaten kunnen realiseren op de korte termijn, en de flexibiliteit om te sturen. Een PLM-strategie is onderdeel van de organisatiestrategie.  Een PLM-strategie bestaat minimaal uit de volgende componenten:

  • missie/doel = wat wil je bereiken? Wat is de businesscase?
  • doelstellingen= tastbare en meetbare resultaten
  • strategie= hoe ga je de doelen bereiken?
  • tactiek= praktische keuzes bij het invullen van de strategie

Een missie met daarin de businesscase is de basis voor de organisatie om draagvlak te hebben voor een PLM-project en begint al bij de eerste zoektocht naar een geschikt PLM-systeem en partner. Hoe helpt PLM de organisatie strategie te realiseren? Wat zijn de voordelen? Waarom moeten deze doelen behaald worden? Deze vragen moeten beantwoord kunnen worden door alle betrokken stakeholders voordat er gekeken wordt naar een PLM-systeem. Focus op de “5 pillars of PLM” bij het specificeren van de strategie. Welke processen zijn inefficiënt? Wat is de kwaliteit van de data? Zijn er overlappende applicaties? Welke manuele acties zijn er? Hoe gaan we om met organisatieverandering? Wie is de kartrekker en wie zal onderdeel zijn van het projectteam?

Article_sustainable_PLM_strategy

Maak doelen realistisch en meetbaar. Ieder mens is van nature op zoek naar succes, dit geldt ook bij enterprise projecten zoals PLM. Agile en Scrum zijn de kern om dit te realiseren. Maak oplevering klein en behapbaar. Zorg ervoor dat er bekend is op welke stakeholders de PLM-strategie impact zal hebben, en geef ruimte aan deze stakeholders om zijn of haar belangen te uiten. Geef stakeholders een podium om behaalde doelen te presenteren en laat ze input geven bij beslissingen. Geef uitleg waarom keuzes zijn gemaakt waardoor ze betrokkenheid voelen en een ambassadeur zullen worden van het project.

Zorg ervoor dat de strategie zich niet beperkt tot een statisch document, maar tot een cultuur die leeft binnen uw organisatie. Het opstellen van de strategie is belangrijk, de verandering en implementatie nog groter. Zorg voor een sponsor en mandaat, om er ook in lastige fases duidelijke keuzes te kunnen maken en te sturen waar het noodzakelijk is.

Meer weten over de “PLM pillars” en hoe wij PLM-projecten implementeren? Neem eens een kijkje bij onze webinars op technia.nl

Click here
Previous
Understanding Innovation with Machine Learning and Artificial Intelligence
Next
What is ENOVIA?
At TECHNIA, we pave the way for your innovation, creativity and profitability.

We combine industry-leading Product Lifecycle Management tools with specialist knowledge, so you can enjoy the journey from product concept to implementation. Our experience makes it possible to keep things simple, personal and accessible so that together we transform your vision into value.

Want to receive more content like this?
  • Related news and articles straight to your inbox
  • Hints, tips & how-tos
  • Thought leadership articles
How-to’s, hints & tips

Learn how to work better together with world-leading PLM knowledge that keeps your engineering design, simulation and manufacturing ahead of the curve.