Een technische stuklijst naast de engineering stuklijst

In een ideale wereld zou een volledige CAD-structuur van uw product alles bevatten wat u zou moeten maken of bestellen om een product te assembleren. In werkelijkheid is dit echter zelden of nooit het geval. Er zijn veel objecten die moeten worden besteld die nooit volledig in CAD worden gemodelleerd, zoals bijvoorbeeld vloeistoffen en smeermiddelen. Aan de andere kant worden er verschillende objecten gemaakt in CAD die alleen als doel hebben te ondersteunen bij het ontwerpen van de echte onderdelen (zoals bijvoorbeeld wireframe- modellen, reference parts en mannequin-modellen die worden ingezet voor ergonomische toetsing). Het is dus duidelijk dat er een afzonderlijke technische stuklijst (naast de engineering stuklijst) nodig is om deze informatie te bevatten en de onnodige stuklijstgegevens eruit te filteren.

Dit is helaas niet het einde van het verhaal. U moet nadenken over de volgorde van fabricage, de inzet van de gereedschappen en daarnaast verbruiksartikelen beschikbaar hebben om uw product daadwerkelijk te assembleren. En laten we eerlijk zijn, maar heel weinig ontwerpafdelingen structureren hun CAD-modellen op exact dezelfde manier als deze daadwerkelijk op de werkvloer worden geassembleerd.

DELMIA-app voor het definiëren van losse artikelen

Om de zaken nog ingewikkelder te maken; wat eens een samenstelling was in een bepaald productiestadium, dient vervolgens geregistreerd en bijgehouden te worden als één enkel onderdeel om het vervolgens later te kunnen assembleren. Gebruik de DELMIA-app voor het definiëren van de te fabriceren losse artikelen:

MBOM - productiestuklijst in 3DEXPERIENCE DELMIA

 

Beheer van losse artikelen in een productiestuklijst in 3DEXPERIENCE DELMIA.

In de afbeelding hieronder is een CAD-structuur gereorganiseerd tot een vergelijkbare, maar wezenlijk andere lay-out door deze te koppelen aan specifieke fabricage samenstellingen die een andere volgorde bevatten dan de engineering structuur.

MBOM - productiestuklijsten in 3DEXPERIENCE DELMIA

 

Beheer van productiestuklijsten in 3DEXPERIENCE DELMIA.

De productiestuklijst bevat ook andere soorten artikelen in de structuur, aangezien niet elke stap in het fabricageproces het assembleren van reeds bestaande onderdelen is. Er kunnen ‘losse’ bewerkingen en extra materiaal worden toegevoegd om het fabricage proces te doen laten slagen. Zie hieronder de diverse typen bewerkingen en materialen die tijdens de fabricage kunnen worden gebruikt:

MBOM - productiestuklijsten in 3DEXPERIENCE DELMIA

 

Mogelijkheden voor typen bewerkingen en materialen in een productiestuklijsten in 3DEXPERIENCE DELMIA.

Er is daarnaast ook niets dat u ervan weerhoudt om meerdere fabricage instructies aan dezelfde CAD-structuur te koppelen, waardoor meerdere fabricagestructuren kunnen worden gemaakt. Misschien om verschillende stadia van het proces te beheren, of om te plannen hoe verschillende locaties met verschillende faciliteiten hetzelfde product gaan produceren. Dit vergoot dan ook uw flexibiliteit in het uitbesteden van de fabricage en assemblage.

Al met al kunt u een reeks productiestuklijsten hebben die u vervolgens kunt exporteren, of verder kunt inzetten in het maken van fabricage doorlooptijd planning en/of op te nemen in een lay-out van een productievloer, maar dat is een onderwerp voor een ander artikel over nog meer mogelijkheden met DELMIA.

Ontdek de mogelijkheden van DEMLIA 3DEXPERIENCE.

Lees verder
Previous
How to Choose Abaqus Colormaps
Next
Wat is CATIA?
At TECHNIA, we pave the way for your innovation, creativity and profitability.

We combine industry-leading Product Lifecycle Management tools with specialist knowledge, so you can enjoy the journey from product concept to implementation. Our experience makes it possible to keep things simple, personal and accessible so that together we transform your vision into value.

Want to receive more content like this?
  • Related news and articles straight to your inbox
  • Hints, tips & how-tos
  • Thought leadership articles
How-to’s, hints & tips

Learn how to work better together with world-leading PLM knowledge that keeps your engineering design, simulation and manufacturing ahead of the curve.