3 Do’s in Product Lifecycle Management

1. Gebruik simpele nummering

Korte, uitsluitend numerieke getallen, van 5 tot 7 cijfers zonder enige andere betekenis dan het nummer zelf geeft de mogelijkheid tot het uniek nummeren tot 10 miljoen artikelen. Deze nummering kan eenvoudig door PLM-systemen worden gegenereerd, waarbij de uniciteit kan worden gegarandeerd. Het zoeken en vinden van artikelen gebeurt op grond van de beschrijving, informatie vastgelegd in andere attributen of classificatie.

2. Denk in producten

De waarde die wordt gegenereerd in een (maak)bedrijf zit in de producten die het ontwerpt, ontwikkelt en fabriceert. Door hierop te focussen wordt duidelijk dat PLM kan worden ingezet om zo efficiënt mogelijk de producten te beheren, waarbij de tekening uiteindelijk van ondergeschikt belang is. Communiceer de relevante productdata op het juiste moment naar de juiste personen, zodat waarde kan worden toegevoegd met de minst benodigde inspanning. Model Based Definition (MBD) is hiervan een goed voorbeeld.

3. Pas out-of-the-box processen toe op business processen

In goede PLM-systemen zijn out-of-the-box processen aanwezig, gebaseerd op industrie standaarden en best practices. Vaak is het mogelijk om deze processen toe te passen op bestaande bedrijfsprocessen, zonder ze extensief aan te passen. Met de juiste configuratie bereik je krachtige resultaten. Mocht dat niet mogelijk zijn is het onder de loep nemen van de bedrijfsprocessen een stap die moet worden gezet voordat aan customizatie moet worden gedacht. Dit maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met veranderingen in de organisatie en faciliteert soepele upgrades van het systeem.

3 Don’ts In Product Lifecycle Management

1. Nummering met betekenis

Van oudsher werden nummersystemen voor samenstellingen, losse delen en tekeningen toegepast waarbij het nummer betekenis heeft; bijvoorbeeld om een machine, productlijn of modeljaar aan te geven. In het “papieren” tijdperk had dit voordelen: het nummersysteem was hét system om de tekeningen te beheren, betekenisvolle nummers zijn makkelijker te onthouden, samenstellingen en losse delen zijn aan het nummer te herkennen enzovoort. Over langere tijd echter neigen dit soort systemen te falen. De gebruikte reeksen zijn bijvoorbeeld te krap, zodat twee aparte reeksen nodig zijn voor dezelfde categorie. Of twee cijfers zijn nodig waar oorspronkelijk één cijfer voorzien was. Het gevolg is dat de codering niet meer klopt. Ook organisatorische veranderingen kunnen een betekenisvol nummersysteem om zeep helpen.

2. Denken in tekeningen

Tekeningen waren hét middel om engineering informatie te communiceren. Zelfs toepassing van 3D-CAD is de afgelopen 30 jaar voornamelijk gebruikt om 2D tekeningen te produceren. Tekeningen werden gezien als de belangrijkste documenten binnen én buiten de organisatie. Hieraan vasthouden is echter niet zinvol; meer en meer kan de ontwerpspecificatie rechtstreeks worden gebruikt om te fabriceren en produceren. Een PLM-systeem is behalve product data managementsysteem ook communicatiesysteem, en neemt dus de belangrijkste functie van de tekening over.

3. Aanpassen out-of-the-box processen

Bij het implementeren van PLM wordt er vaak van uitgegaan dat de bestaande bedrijfsprocessen één op één moeten worden overgenomen in het systeem. Om dit voor elkaar te krijgen is uitgebreide configuratie en customizatie nodig. Bij verandering van de bedrijfsprocessen, maar ook bij upgrades van het systeem is hernieuwde inspanning vereist om de processen up-to-date te houden.

Conclusie

Toepassing van bovenstaande do’s helpt een PLM-implementatie slagen, door te kiezen voor een consequente, Keep-It-Simple gedachte. Maak gebruik van de mogelijkheden van een systeem en doe alleen inspanningen die helpen waarde toe te voegen. Met andere woorden: zorg dat de oplossing flexibel is en eenvoudig aan te passen aan een veranderende situatie. Wilt u met mij van gedachten wisselen over bovenstaande do’s en don’ts? Neem contact op via email: [email protected]

Download hier de Quick Guide to PLM voor meer informatie en best practices > Download nu

Previous
Using Abaqus to Analyse a Bolted Composite Joint with Ply Failure
Next
Sustainable Infrastructure Projects in the Netherlands
At TECHNIA, we pave the way for your innovation, creativity and profitability.

We combine industry-leading Product Lifecycle Management tools with specialist knowledge, so you can enjoy the journey from product concept to implementation. Our experience makes it possible to keep things simple, personal and accessible so that together we transform your vision into value.

Want to receive more content like this?
  • Related news and articles straight to your inbox
  • Hints, tips & how-tos
  • Thought leadership articles
How-to’s, hints & tips

Learn how to work better together with world-leading PLM knowledge that keeps your engineering design, simulation and manufacturing ahead of the curve.